Javanese to English Translation | Javanese Translator

Javanese
Char: 0
Words: 0
2000  / 2000
Loading... Please Wait,
Language Translation is Loading...
English
Char: 0
Words: 0
 


How to Convert Javanese to English Translate


Using this steps to convert Javanese to English Translate

step: 1 Write to anything in the textarea box to translate Javanese to English Language.

step: 2 Click the Translate Button to Show Translate words.

step: 2 translattion remove to click Reset Button.

step: 3 You Can Translate word Download In TXT file.
Features:


step: 1 Type anything in the textarea box to translate Javanese to English Language.

step: 2 Translate Button to Show Translate words.

step: 3 You Can any time remove your conversation Reset Button.

step: 4 Download Icon to Download Translated Word Into TXT file.

step: 5 You can see all Characters count on the typing tool.

step: 6 Capable of Translating more than 2000 character a time.
Here Some Common Word In Daily Routing Write In Javanese To English Translate


Javanese To Convert: English Language
Piye kabare How Are You
sugeng enjang Good morning
Apa Sampeyan Apik Are You Fine
Muga-muga sampeyan bisa nindakake kanthi apik. Hope you are doing well.
Ora, matur suwun No thanks
Matur nuwun Thank You
Ora apa-apa It's Ok
rahayu! Bless you!
ayo padha nglakoni! let's do it!
Mung supaya lunga. Just let it go.