Norwegian to English Translation | Norwegian Translator

Norwegian
Char: 0
Words: 0
2000  / 2000
Loading... Please Wait,
Language Translation is Loading...
English
Char: 0
Words: 0
 


How to Convert Norwegian to English Translate


Using this steps to convert Norwegian to English Translate

step: 1 Write to anything in the textarea box to translate Norwegian to English Language.

step: 2 Click the Translate Button to Show Translate words.

step: 2 translattion remove to click Reset Button.

step: 3 You Can Translate word Download In TXT file.
Features:


step: 1 Type anything in the textarea box to translate Norwegian to English Language.

step: 2 Translate Button to Show Translate words.

step: 3 You Can any time remove your conversation Reset Button.

step: 4 Download Icon to Download Translated Word Into TXT file.

step: 5 You can see all Characters count on the typing tool.

step: 6 Capable of Translating more than 2000 character a time.
Here Some Common Word In Daily Routing Write In Norwegian To English Translate


Norwegian To Convert: English Language
Hvordan har du det How Are You
God morgen Good morning
Har du det bra Are You Fine
Håper det går bra med deg. Hope you are doing well.
Nei takk No thanks
Takk skal du ha Thank You
Det er greit It's Ok
Velsigne deg! Bless you!
la oss gjøre det! let's do it!
Bare la det være. Just let it go.